O řešení

Řešení je určeno všem organizacím k rychlé a efektivní inventarizaci hmotného majetku.
Ten představuje velké množství finančních prostředků a je nutné mít podrobnou evidenci o jeho stavu a rozmístění. Používáte papír a tužku? Máte seznam na desítkách stran a v něm zaškrtáváte tužkou? NEMUSÍTE ! - K tomu, aby inventarizace majetku byla jednoduchá, přehledná a spolehlivá, stačí program na evidenci pomocí čárových kódů.


Etikety s čárovým kódem nalepené na jednotlivých kusech majetku nábytek, nářadí, měřidla v terénu apod.) vám umožní pomocí ručního terminálu čárových kódů provádět inventarizaci naprosto bezkonkurenčně rychle a bezchybně. Tento moderní způsob přináší výraznou úsporu času a tím peněz, radikálně zvyšuje spolehlivost a eliminuje chyby způsobené lidským faktorem. 

VÝHODY EVIDENCE MAJETKU POMOCÍ ČÁROVÉHO KÓDU

  • Vytváření dokladu inventury
  • Možnost dodatečných oprav
  • Aktuální přehled o majetku vč. třídění co zbývá inventarizovat
  • Přesun dat mezi PC a PDA bezdrátově přes Wi-Fi

 

HIM KROK ZA KROKEM

Zavedení a označení majetku

Hlavním předpokladem úspěšné inventarizace je důkladná evidence majetku společnosti v informačním systému, nebo v externí databázi. Vedle popisu majetku se uvádí i druh, cena, výrobní číslo, umístění a případně zodpovědný pracovník. Každý majetek má přiřazeno samostatné inventární číslo. K takto zavedenému majetku se vytiskne evidenční štítek s inventárním číslem, popisem, případně umístěním a s čárovým kódem. Tímto štítkem je majetek označen a umístěn na patřičné místo. Etiketou s čárovým kódem lze označit i jednotlivé místnosti - např. na dveřích nebo zárubních.

Tisk inventárních etiket

Pro tisk etiket s čárovým kódem jsou určeny termotransferové tiskárny. Kromě papírových etiket potisknou i odolné plastové fólie a záruční plomby. V případě evidence majetku doporučujeme tiskárny DATAMAX E-4203 nebo M-4206 a plombovací vícevrstvé polyesterové etikety VOID. Po aplikaci nelze tyto etikety odlepit a znovu nalepit na jiné místo bez poškození. Při pokusu o stržení dochází na povrchu etikety k trvalému oddělení nápisu VOID. Vysoká odolnost a dlouholetá životnost předurčuje tyto etikety i k použití i v externím prostředí. Zákazníkům, kterým se nevyplatí tiskárnu pořizovat, nabízíme tisk inventárních štítků na zakázku.

Inventarizace

Na rozdíl od standardní inventarizace, kdy se vytiskne inventurní seznam majetku, podle kterého inventurní pracovníci procházejí a kontrolují přítomnost majetku, je použit přenosný terminál s displejem, klávesnicí a zabudovanou čtečkou čárových kódů. Program běžící v terminálu řídí průběh inventarizace, zajišťuje vyhledávání majetku v číselníku a ukládá nasnímaná data. Při načtení majetku terminál zobrazí na displeji umístění, název majetku a inventární číslo. Pomocí volitelných polí lze jednoduše zadat další pomocné údaje, které bude terminál zobrazovat.
Tento moderní způsob výrazně zrychluje průběh inventarizace a znemožňuje úmyslné nebo neúmyslné chyby inventurního pracovníka.

Vyhodnocení

Výměnu dat mezi PC a terminálem zajišťuje program Synchronizátor. Pomocí něj lze nastavit způsob uživatelské práce v terminálu, kopírovat do něj číselníky, ukládat zpět výsledky inventur a výstupní seznam exportovat do různých formátů souborů - lze v nich samozřejmě upravovat zobrazení vybraných údajů. Kromě možného exportu do RTF, XLS, HTML či PDF lze výsledek vytisknout.
Volitelné datové rozhraní TXT / CSV umožňuje napojení HIM na libovolný informační systém, který podporuje načítání datových souborů z externích zdrojů.