V ručním terminálu nejprve několika nutnými kroky založíte doklad inventury.

Každou položku zboží pak ukládám do seznamu pouze 1 tlačítkem. Umožňuje to volba uživatelského nastavení. Jak to funguje v praxi?

HIM PDA - Snímání majetku

  • V obrazovce vidím naposledy uloženou položku. Vyhledám čárový kód na dalším majetku a stisknu tlačítko snímače
  • Tím potvrdím nový majetek s jeho přednastaveným množstvím a vlastnostmi. K případné změně je tlačítko Detail a dále Upravit.
    Opět nasnímám další …z

Samozřejmě, pokud mám položky s potřebou zadávat další údaje (SN nebo šarže či volitelný údaj apod.), je to obrazovka v terminálu navíc.

Pomalejší postup ale naopak s možným zadáváním/snímáním dalších údajů, poznámek atd. může vypadat takto:

HIM PDA - Snímání majetku